HomeAanbodWorkshopsRaadselpostMateriaalOver mijContact

Aanbod


Coaching meer- en hoogbegaafden

Zie je kenmerken van hogere begaafdheid bij je kind? Heeft je kind meer uitdaging nodig? Voelt je kind zich anders? Beleeft het de wereld heel intens? Heeft het meer noden? Presteert het onder zijn of haar kunnen? Heeft het faalangst? Is er sprake van een vaste mindset? ...?
In tegenstelling tot wat velen denken is meer- en hoogbegaafdheid geen luxeprobleem en maakt meer- en hoogbegaafdheid het leven niet makkelijker. Vanuit mijn eigen ervaringen en opleidingen bekijk ik heel graag samen met jullie hoe ik jullie kan helpen, kan ondersteunen.
Via een intakegesprek bekijken we samen of en hoe ik jullie kan helpen, samen met het verdere verloop van de sessies.

Intakegesprek (1 tot 1,5uur) en verdere sessies (1u)
Telkens €60  (vanaf 1sept24 €65)
Waar? Vlasgaard 20, Halle-Zoersel of bij Equilibris (Jozef Hermanslei 69, Mortsel) 


Kindercoaching

Via een intakegesprek met de ouders bekijken we het probleem, datgene wat niet goed loopt... Heel wat zaken kunnen hierbij aan bod komen: slaapproblemen, gedragsproblemen, mindsetproblemen, verwerking van ervaringen, ... Samen bekijken we of en hoe ik jullie hierbij verder kan helpen, samen met het verdere verloop van de sessies.

Intakegesprek (1 tot 1,5uur) en verdere sessies (1u)
Telkens €60  (vanaf 1sept24 €65)
Waar? Vlasgaard 20, Halle-Zoersel of bij Equilibris (Jozef Hermanslei 69, Mortsel) 


Mindsettraining: van vaste mindset naar groeimindset 

We leren én voelen wat een vaste en wat een groeimindset is en hoe we onze gedachten kunnen sturen van een vaste naar een groeimindset.
We leren hoe we kunnen groeien in ons denken. We leren dat fouten, uitdagingen, kritiek, ... ons kunnen verrijken. We leren dat hulp vragen en leren van anderen helemaal oké is.

Heeft je kind weinig doorzettingsvermogen... gaat het uitdagingen uit de weg... heeft het angst om te falen... voelt het zich dom als iets te veel moeite kost... ? Dan is de kans groot dat je kind een vaste mindset heeft ontwikkeld. Dit maakt dat verder ontwikkelen moeilijker wordt.

"Fixie" en "Growie" helpen ons om de mindsettheorie van Carol Dweck beter te begrijpen en toe te passen.

Praktisch:
- eerst doe ik een intakegesprek met de ouders (indien er nog geen eerdere begeleiding of intakegesprek bij Wijser is geweest). Ik wil graag weten waar de problemen zich juist situeren en wat jullie hulpvraag is.
- de training omvat 4 sessies. We leren samen met "Fixie" wat een vaste mindset is en kijken hoe we die kunnen ombuigen naar een groeimindset met de hulp van "Growie". Bij de laatste sessie bekijken we hoe het gaat en of "Growie" al meer deel uitmaakt van hun leven.
- gedurende het hele traject neem ik, indien nodig, contact op met de ouders voor eventuele vragen, bedenkingen, terugkoppelingen...

Leeftijdsgroepen:
- 4 tem 6 jaar (2de en 3de kleuterklas)  
- 6 tem 8 jaar (1ste en 2de leerjaar)
- 9 tem 12 jaar (3de tem 6de leerjaar)
- 12 tem 15 jaar (1ste tem 3de secundair)
(Het is mogelijk om de verschillende trainingen te volgen door de jaren heen.)

Om de kinderen zo persoonlijk mogelijk te kunnen begeleiden, werk ik met groepjes van max 4 kinderen.

Kostprijs van dit traject:
Groepje van 3 of 4 kinderen: €175/kind (=4 kindsessies van telkens 120min) (exclusief intakegesprek €60 (vanaf 1sept24 €65))
Groepje van 2 kinderen: €200/kind (=4 kindsessies van telkens 90min) (exclusief intakegesprek €60 (vanaf 1sept24 €65))
Individueel: €60/ sessie (vanaf 1sept24 €65) (ongeveer 4 sessies van 60min) (exclusief intakegesprek €60 (vanaf 1sept24 €65))
 
Waar? Vlasgaard 20, Halle-Zoersel
individuele sessies kunnen ook bij Equilibris (Jozef Hermanslei 69, Mortsel) 

Interesse? neem contact met me op. 

Vanaf schooljaar 2023-2024 is er ook een jaartraject mogelijk waarin zowel een uitgebreide mindsettraining als een training LEREN LEREN opgenomen worden. Binnenkort meer info.


LEREN LEREN Methode

Deze training kan gevolgd worden door kinderen van de basisschool, of door jongeren van het secundair onderwijs of ouder.


Training voor kinderen van de basisschool (3de - 6de leerjaar):

Ons brein bestaat uit 2 hersenhelften. Hoe meer ze samenwerken, hoe beter onze hersenen werken. Dus hoe meer je de beiden hersenhelften laat samenwerken, hoe beter je leert.
De ene houdt meer van taal, de andere meer van beeld. Bij het leren is het dus ideaal dat je taal en beeld combineert. Zo werkt ook de Leren Leren Methode: we gebruiken de beide hersenhelften en combineren ze met elkaar. Op deze manier is de kans dat je dingen onthoudt het grootst. We werken vanuit de eigen talenten. We leren orde en structuur brengen in onze gedachten. Deze sessies zitten vol met werkvormen en oefeningen rond zelfvertrouwen, inzicht in het eigen denken en in wat de school verlangt, taal (spelling, lezen), klokkijken, het automatiseren van lesstof (tafels, sommen tot 20, letters en klanken), het leren van een les WO, … Na afloop begrijpen kinderen wat nodig is op school en hebben ze handvaten gekregen bij het leren. Dat geeft rust en zelfvertrouwen.

Kostprijs van dit traject:
groepje van 3 of 4 kinderen: €240 (voor 8 sessies van 75min) 
groepje van 2 kinderen: €330 (voor 8 sessies van 75min)
individueel: €440 (€455 vanaf 1sept24) (voor 8 sessies van 60min)
Om uw kind zo persoonlijk mogelijk te kunnen begeleiden start ik graag met een intakegespek met de ouders als de kinderen nog niet gekend zijn bij Wijser. Kostprijs intakegespek €60 (vanaf 1sept24 €65))
Bij het volgen van deze training ontvangen jullie ook het boek “Beelddenken, visueel leren en werken” van Marion van de Coolwijk, werkmateriaal (pennenzak met inhoud, werkbladen), tussendoortje en een certificaat op naam.

Waar? bij mij thuis (Vlasgaard 20, Halle-Zoersel)
individuele sessies kunnen ook bij Equilibris (Jozef Hermanslei 69, Mortsel) 


Training voor jongeren van het secundair onderwijs (12+)

Deze methode is gebaseerd op effectief en succesvol leren en heeft als doel de schoolresultaten te verbeteren. Hoe breng ik dat wat op papier staat naar het hoofd en kan ik het op het juiste moment weer oproepen.
Aan de orde komen het lerende brein en wat nodig is bij het leren, samenwerking beide hersenhelften, verschillende manieren van leren, werkvormen rondom zelfvertrouwen, motivatie en inzicht in het eigen leerproces, plannen/structuur, tekstbegrip, conceptmapping, visualiseren, associëren, automatiseren, tekenen van taal, woordjes leren, geheugentechnieken, inzicht in eigen sterke/zwakke kanten, bewegen,…
Deze methode van leren is heel zinvol voor zowel taaldenkers als beelddenkers, meer zelfs, deze methode leert beiden te combineren zodat ze elkaar versterken.
Na afloop begrijpen de jongeren hoe ze gestructureerd en met een goede planning de lesstof kunnen leren en reproduceren. Ze hebben vele handvaten gekregen die ze kunnen toepassen bij het leren. Ook voor studenten is deze training zinvol.

Kostprijs van dit traject:
groepje van 3 of 4 jongeren: €210/jongere (voor 2 sessies van 3,5uur) of (voor 4 sessies van 1u45min)
groepje van 2 jongeren: €260/jongere (voor 2 sessies van 3,5uur) of (voor 4 sessies van 1u45min)
individueel: €330 (€350 vanaf 1sept24) (voor 6 sessies van 60min)
Om uw kind zo persoonlijk mogelijk te kunnen begeleiden start ik graag met een intakegespek met de ouders en de jongere samen indien de jongere nog niet gekend is bij Wijser. Kostprijs intakegespek €60  (vanaf 1sept24 €65))
Bij het volgen van deze training ontvangen jullie ook het boek “Beelddenken, visueel leren en werken” van Marion van de Coolwijk, werkmateriaal (pennenzak met inhoud, werkbladen), tussendoortje en een certificaat op naam.

Waar? Vlasgaard 20, Halle-Zoersel
individuele sessies kunnen ook bij Equilibris (Jozef Hermanslei 69, Mortsel) 

Interesse? neem contact met me op. 

Vanaf schooljaar 2023-2024 is er ook een jaartraject mogelijk waarin zowel een uitgebreide mindsettraining als een training LEREN LEREN opgenomen worden. Binnenkort meer info.


Verrijkingsklas

Samen met ontwikkelingsgelijken gaan we aan de slag met uitdagende opdrachten! 

Wat leren we?
- denk- en oplossingsstrategieën
- leervaardigheden
- sociale vaardigheden
- oefenen van de executieve functies (werkgeheugen, plannen, organiseren, doorzettingsvermogen, flexibiliteit, ...)
- denken vanuit een groeimindset
- reflecteren
- ...

Voor wie?
Deze verrijkingsklas is er voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.
Een verslag van IQ bepaling is niet nodig, wel een intakegesprek met de ouders als er nog geen eerdere begeleiding of intakegesprek bij Wijser is geweest.

Waar? Wanneer?
Deze verrijkingsklas gaat door bij mij thuis (Vlasgaard 20, Halle-Zoersel) en omvat 5 keer 2u.
 
Data en uren kunnen besproken worden met ouders en school.
Voor leerlingen van de lagere school kunnen de afwezigheden worden gewettigd met code P (= persoonlijke redenen). Dit kan enkel mits toelating van de schooldirectie!

Kostprijs van dit traject:
Groepje van 3 of 4 kinderen: €220/kind (=5 sessies van telkens 2u) (exclusief intakegesprek €60 (vanaf 1sept24 €65))
Groepje van 2 kinderen: €300/kind (=5 sessies van telkens 2u) (exclusief intakegesprek €60 (vanaf 1sept24 €65))
Individueel (let op: nadeel= het sociale aspect valt weg, voordeel= er is ruimte voor persoonlijke begeleiding): €100/2 uur (met een minimum van 3 sessies)

Waar? Vlasgaard 20, Halle-Zoersel

Interesse?
neem contact met me op. 


Schoolondersteuning

Wil je als school een meer- en hoogbegaafdenwerking op poten zetten?
Wil je als school je meer- en hoogbegaafdenwerking onder de loep nemen en eventueel vernieuwen, aanpassen, bijschaven?
Graag sta ik jullie hierin bij. We bekijken wat belangrijk is, waar al dan niet rekening mee gehouden moet/ kan worden, wat mogelijkheden zijn, ... 
De manier waarop we dit aanpakken bepalen jullie mee. Dit is dus een traject op maat!
Voor meer info, neem gerust contact met me op. 


Bijwonen van oudercontacten

Een kind brengt heel wat tijd door op school. Samenwerken met de school is dan ook belangrijk. Indien gewenst kan ik een oudercontact bijwonen om samen met de school en de ouders op zoek te gaan naar de juiste aanpak, die voor elke betrokkene haalbaar is.

€60 voor een gesprek op school (1u) (vanaf 1sept24 €65)
€0,40/km verplaatsingsonkost


Verslag voor de school

Hierin bespreek ik mijn ervaringen, bevindingen, ... tov van het kind. Zijn/haar sterktes/zwaktes. Bekijk ik welke hulpvragen zich stellen. Aangevuld met tips voor de school. 

€60 per verslag (vanaf 1sept24 €65)


Infoavonden

Infoavond rond hoogbegaafdheid: 
Wat is dat nu juist? Behaal je dan altijd tienen? Is een IQ bepaling nodig? Lukt dan alles zonder inspanningen? Ben je dan “anders”? Zijn er bepaalde gevoeligheden? En wat met die mindset? …

Volgende infoavond: dinsdag 30 april 2024 om 20u

Prijs: €10/deelnemer, €15/koppel. 
Daar de infoavond plaatsvindt bij mij thuis (Vlasgaard 20, Halle-Zoersel), is het aantal deelnemers beperkt. Inschrijven is dus zeker nodig.
Interesse? Stuur een mailtje naar griet.meeussen@skynet.be of via het contactformulier op deze site.

Alle prijzen zijn Inclusief BTW - Algemene voorwaarden - Privacyverklaring
Webshop gemaakt met EasyWebshop